Rijk in Groningen - Lezing Kunst in Zicht


Rijk in Groningen

Tijdens deze Kunst in Zicht-lezing vertelt conservator Egge Knol in de Remonstrantse kerk hoe vooraanstaande Groningse families in de zeventiende en achttiende eeuw op borgen en in stadspaleizen woonden.

In het Groninger Museum is tot en met 12 november de tentoonstelling Rijk in Groningen – Borgen en Stadspaleizen 1600-1800 te zien. Vooraanstaande Groningse families woonden in de zeventiende en achttiende eeuw op borgen en in stadspaleizen. De bewoners van de Ommelander borgen hadden vaak ook een groot huis in de stad en de rijke burgers van de stad hadden buitenverblijven in Haren of langs de diepen in de Veenkoloniën. De meeste huizen zijn verdwenen, maar de rijkdom is nog te zien in bewaard gebleven afbeeldingen, bouwfragmenten en huisraad. 

Kunst In Zicht

Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Stichting Kunst in Zicht stelt twee keer per jaar een afwisselend programma samen waarin diverse vormen van kunst dichter bij het publiek worden gebracht. Het aanbod omvat lezingen, cursussen, wandelingen en excursies, over onderwerpen uit de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst, archeologie en regionale geschiedenis. De activiteiten sluiten zo mogelijk aan op lopende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en op andere actuele culturele evenementen.

Datum

Begin 04-10-2017 19:30
Einde 04-10-2017 21:30

Locatie

Remonstrantse kerk
Coehoornsingel 14 Groningen
9711BS

Kosten

€ 12,50
aanmelden voor deze lezing: aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch: 050 318 8651

Contactgegevens

050 318 8651